Zekerheid & kwaliteit

22395-wij-helpen-u-uw-woning-verkopenBouwcomfort is aangesloten bij;

Bouwgarant

Met het Bouw Garant label geven wij u als opdrachtgever zoveel mogelijk zekerheid over de uitvoering van de werkzaamheden. Wij voldoen aan de eisen die Bouw Garant stelt aan aangesloten bouwbedrijven, zoals goed opgeleid, ervaren personeel. Bouwgarant is het grootste keurmerk in de bouw. www.bouwgarant.nl

Bouwend Nederland 
Is de vereniging van bouw- en infrabedrijven en is met circa 5000 leden de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland behartigt de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw- en/of infrasector en creëert voor bouw- en infrabedrijven de ruimte om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.www.bouwendnederland.nl

Bouwradius
(ISO 9001 gecertificeerd) verzorgt trainingen voor alle lagen binnen de bouwonderneming. Wij kunnen een beroep doen op hun expertise (veiligheidsdeskundig, bouwplaatsinspectie). Bouwradius geeft ondersteuning op gebied van techniek, organisatie, communicatie en veiligheid.. www.bouwradius.nl